Forside_Elisabet_Premak.JPG
Symbol_hvit_sirkel.png
 

SENTRALE UTSIKTSTOMTER PÅ HOVDEN

 

Plassenuten er ei utviding av Djupetjønn Hyttegrend som opnar for fleire nye utsiktstomter - som snart kjem for sal.

 

Djupetjønn Hyttegrend er eit eldre, triveleg hyttefelt vest for Hovden sentrum. Dei nye tomtene har flott utsikt mot nord-aust/ aust/ sør, og gode solforhold frå tidleg morgon til ettermiddag. Tomtene ligg innunder Plassenuten, veslebror til Hovdenuten. Rolla som veslebror passar godt til feltet og hyttene her.

Arbeidet med ny veg, vatn, avløp, straum og breiband startar våren 2019. Det vil seie at grunnarbeid på tomtene kan starte hausten 2019.

Reguleringsplanen gjev moglegheit for romslige hytter med stor grad av valfridom for utforming. For dei som ønskjer ferdig hytte presenterer me i samarbeid med Berge Sag fleire ulike hyttemodellar som er tilpassa tomtene i feltet.

PLANLAGT START AV TOMTESAL ER TIL VINTERFERIEN 2019.

Foto under: Setesdal - Noreg tett på, fotograf Anders Martinsen

 

KONTAKT

GRUNNEIGARREPR.:

Ingvild Hovden
post@plassenuten.no
Tel: 959 79 856

 

sørmegleren:

Eivind Sæbø Severinsen
eivind@sormegleren.no
Tel: 404 08 047

IMG_6278.jpg
 
Symbol_hvit_sirkel_liten.png
 

REGULERINGSPLAN

Reguleringsplanen for Djupetjønn Hyttegrend blei endeleg vedteke 26.4.2018. Det har kome klager på vedtak om godkjenning av planen. Kommunestyret har ikkje tatt klager til følgje, og planen er vidaresend til Fylkesmannen for endeleg stadfesting.

Under er lenker for nedlasting av reguleringsplanen slik den blei godkjent i april 2018.

 
 
 
Symbol_sort_sirkel_liten.png

erfarne fjellfolk

i ukjent terreng

Me er 5 søsken og grunneigarar som står bak tomteprosjektet Plassenuten. Som namna våre avslører har me tette band til Hovden, og alle er busett i kommunen. Friluftsliv og fjelliv har alltid vore viktig for oss, og me meiner me kan kalle oss erfarne fjellfolk. Innan eigedomsutvikling har me kortare fartstid, men med god hjelp meiner me at me har fått til noko bra med Plassenuten. Med dette tomteprosjektet håpar me fleire skal få oppfylt draumen om hytte på Hovden, og kan glede seg over naturen og moglegheitene her - slik me gjer :).

Under er me litt nostalgiske, og deler nokre bilder frå “gamle dagar” på Hovden. Om du klikkar deg vidare til “Turtips” får du fleire tips. Hovden har noko for alle, enten du vil ha trikkeskinner eller lage dine eigne spor i urørt snø.

Med helsing

Agnes Fosse Hovden, Ingvild Hovden, Kari Hovden Hoslemo, Unn Hovden og Dag Hovden

Symbol_sort_sirkel_liten.png

tomteoversikt

Kartet viser tomtene som kjem for sal, markert som blå. Tomtene som er markert raude er reservert.

Ringvegen som gir adkomst til dei nye tomtene er ny, og vil ha innkøyring ved avfallsbuene heilt sør i feltet.

2019.01.06 Tomteinfo til nettside.jpg

 hyttemodellar

Berge Sag har utvikla fleire hyttemodellar tilpassa tomtene ved Plassenuten. Klikk deg vidare i boksen under for meir informasjon om dei ulike modellane.

Det er valfritt kva hytte tomtekjøparar vil byggje, men me presenterer altså nokre alternativ frå Berge Sag.


MØBELPAKKER FRÅ GRINDBERG

Grindberg Trevarefabrikk held til i Fyresdal, og har produsert møblar sidan 1930. Dei leverer skreddarsydde løysingar for kjøkken, soverom, bad og garderobe.

I tillegg til møbelproduksjonen har Grindberg eigne møbel- og interiørbutikkar på Hovden og i Kristiansand. Ingunn Vik Launes har lang erfaring som interiørkonsulent, og deler gjerne tips om korleis ein kan kombinere det tradisjonelle frå Setesdal med moderne interiør på hyttene.

For Plassenuten har Grindberg laga forslag til møbelpakker tilpassa dei enkelte hyttemodellane frå Berge Sag. Meir informasjon om dette kjem.