HYTTEMODELLAR BERGE SAG

Berge Sag har utvikla fleire hyttemodellar tilpassa tomtene våre ved Plassenuten. Dei ulike modellane er nærmare beskrive under.

KLIKK PÅ BILETA FOR MEIR INFORMASJON OG FLEIRE BILETE AV DEI ULIKE MODELLANE

PLASSENUTEN

PLASSENUTEN

ANDRIMNE HOVDEN

ANDRIMNE HOVDEN

SINDRE HOVDEN

SINDRE HOVDEN

GRID PLUSS HOVDEN

GRID PLUSS HOVDEN

HARTEVASSNIBBA

HARTEVASSNIBBA

STORHEDDER

STORHEDDER

Over er døme på hyttemodellar plassert i terrenget. Merk at dette er illustrasjonar der terreng ikkje stemmer med faktisk terreng.

Berge Sag tar atterhald om skrivefeil i beskrivingar og avvik på detaljar og løysingar frå perspektiv/ eksempelbilder til bygd hytte.

BERGE SAG HAR EI REKKE ANDRE HYTTEMODELLAR, BÅDE TRADISJONELLE OG MODERNE.

Ta gjerne kontakt med Berge Sag for fleire opplysningar om hyttene:

Øyvind Bråtun

Sals- og marknadsutviklar

Tel: 982 29 341

oyvindb@bergesag.no

Ronny Gundersen

Hytteseljar

Tel: 982 29 386

ronnyg@bergesag.no